Ajdared

ajdared2

Sazreva u drugoj polovini septembra. Najrodnija sorta u nasim uslovima. Plod je krupan.